Vienti Nueve

Ako'y balisong.
Makintab at matalim,
maaaring makapagpasirit ng dugo
kapag itinusok sa iyong leeg.

Ako'y balisong
na walang silbi kundi
kumitil ng buhay.

Ako'y balisong,
maganda ang hawakang
inukit sa kahoy.

Ang paggawa ng aking hawakan
ay mas komplikado pa kaysa sa
paggawa ng aking talim.

'Pag ako'y nakatupi
ang aking silbi
ay pan-display lang.

Ako'y balisong,
matalim, maganda,
nakamamatay.
Ngunit ang nais ko
ay manatiling nakatupi lamang.


*Birthday poem for me, 2008.

Sting Lacson

A writer. By degree and by profession. Also strongly advocates ten-finger typing to all writers because that's what you do for a living, so be efficient at it.

No comments :

My Literary Side

"The Words come from the Divine; from the Muse the Idea. The Poet merely transcribes." ┼Old Sumerian proverb

(Kidding, I made that up. LOL)

Translate

Followers